تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است ۲۴ تیر ۱۴۰۱

تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی گیوی نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است که برای تامین آن تلاش می‌شود.

آبگیری کامل سد گیوی امکان‌پذیر نیست ۱۰ آبان ۱۳۹۸

آبگیری کامل سد گیوی امکان‌پذیر نیست

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: به سبب وجود برخی کمبودها و نواقص در بدنه امکان آبگیری کامل سد گیوی استان اردبیل وجود ندارد.