کاهش ۶۲ درصدی ذخیره آب سد زاینده‌رود نسبت به متوسط بلندمدت ۰۴ تیر ۱۴۰۱

کاهش ۶۲ درصدی ذخیره آب سد زاینده‌رود نسبت به متوسط بلندمدت

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان در شروع تابستان به ۴۴۶ میلیون مترمکعب رسید.