یک میلیارد تومان در تهران به طرح نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص می‌یابد ۱۳ مهر ۱۳۹۸

یک میلیارد تومان در تهران به طرح نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص می‌یابد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به مصوبه دولت در خصوص لزوم تامین ۲۰ درصد برق سازمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: یک میلیارد تومان از محل اعتبارات سایر منابع برای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته می‌شود.