برخورد با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست ۲۲ تیر ۱۳۹۹

برخورد با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست

رضوی گفت: با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست برخورد می‌شود اما برای تشکیل کمسیون بند 20 و برخورد با اصناف مزاحم، نیاز به شکایت اهالی محل و شاکی خصوصی است.