رهاسازی آب از سد مارون بهبهان از یکم مهرماه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد

رهاسازی آب از سد مارون بهبهان از یکم مهرماه

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از رهاسازی آب سد مارون بهبهان با دبی ۷۵ مترمکعب بر ثانیه از یکم مهرماه خبر داد.

ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان در حال کاهش ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان در حال کاهش

 ورودی و خروجی سدهای خوزستان روند کاهشی داشته و جریان آب کارون در اهواز نیز پایین آمده است.