بازدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا از سد لاستیکی فخرآباد رشت ۱۰ تیر ۱۴۰۱

بازدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا از سد لاستیکی فخرآباد رشت

محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد لاستیکی فخرآباد رشت بازدید کرد.