محمد درویش : چرا همه باید با ساخت سد فینسک مخالفت کنیم؟ ۰۱ مهر ۱۳۹۹

محمد درویش : چرا همه باید با ساخت سد فینسک مخالفت کنیم؟

نمایندگان وزارت نیرو دربرابر استدلال‌های محکم گروه کارشناسان مستقل و منتقد ساخت سد، حرفی برای گفتن نداشتند.