آب سد شیرین‌دره خراسان شمالی رها شد ۲۲ مهر ۱۳۹۸

آب سد شیرین‌دره خراسان شمالی رها شد

رهاسازی بخشی از آب از سد شیرین‌دره در شهرستان مانه و سملقان، صبح دوشنبه با هدف ظرفیت‌سازی برای مهار سیلاب‌های احتمالی پاییزی و مدیریت کیفیت آب مخزن آغاز شد.