ممنوعیت شنا در حریم رودخانه سد و نیروگاه شهید عباسپور ۰۷ تیر ۱۴۰۱

ممنوعیت شنا در حریم رودخانه سد و نیروگاه شهید عباسپور

مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از نصب تابلوهای هشداردهنده ممنوعیت شنا در حریم رودخانه سد و نیروگاه شهید عباسپور خبر داد.