کاهش ذخیره آب سد شهید رجایی ساری ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

کاهش ذخیره آب سد شهید رجایی ساری

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت: ذخیره آب پشت سد شهید رجایی به 16 درصد حجم مخزن رسیده که 20 میلیون متر مکعب کمتر از مدت مشابه سال قبل است.