پس از هشت سال، شروع مجدد عملیات اجرایی سد شهید بروجردی ۱۴ تیر ۱۳۹۹

پس از هشت سال، شروع مجدد عملیات اجرایی سد شهید بروجردی

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان از شروع مجدد عملیات اجرایی پروژه سد شهید بروجردی خبر داد.