وضعیت مطلوب حجم آب سد مخزنی شاه قاسم ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
سرپرست شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد:

وضعیت مطلوب حجم آب سد مخزنی شاه قاسم

سرپرست شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد از مطلوب بودن شرایط مخزن سد شاه قاسم و امکان تامین آب اراضی پایین دست آن در سال جاری، خبر داد.