افتتاح سد سیاهو در استان خراسان جنوبی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

افتتاح سد سیاهو در استان خراسان جنوبی

سد مخزنی سیاهو سربیشه در پنجمین هفته از پویش هر هفته_الف_ب_ایران روز شنبه با حضور وزیر نیرو در استان خراسان جنوبی افتتاح شد.