تشریفات قانونی ساخت سد سجادرود بابل پایان یافت/ برای ساخت این سد منتظر تأمین اعتبار هستیم ۲۰ تیر ۱۴۰۱
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران:

تشریفات قانونی ساخت سد سجادرود بابل پایان یافت/ برای ساخت این سد منتظر تأمین اعتبار هستیم

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: سد سجادرود بابل به عنوان یکی از طرح‌های مهم عمرانی استان در حوزه آب در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارد و در صورت تأمین اعتبار، هیچ مانعی برای آغاز عملیات اجرایی آن وجود ندارد.