ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مشترک بین ایران و آذربایجان ۱۶ تیر ۱۴۰۱

ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مشترک بین ایران و آذربایجان

ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مشترک بر روی دو سد «خداآفرین» و «قیز قلعه‌سی» به ظرفیت 280 مگاوات از جمله دستاوردهای راهبردی توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان است.