موجودی مخازن سدهای تهران به ۴۵۳ میلیون مترمکعب رسید/ صرفه‌جویی ضروری است ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
یک مقام مسوول در شرکت آب منطقه‌ای تهران:

موجودی مخازن سدهای تهران به ۴۵۳ میلیون مترمکعب رسید/ صرفه‌جویی ضروری است

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: اکنون حجم ذخیره سدهای پنجگانه تهران به ۴۵۳ میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۷۱۷ میلیون متر مکعب بود، کاهش ۲۶۵ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.