تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد بالاخانلو در قزوین ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
وزیر نیرو مطرح کرد

تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد بالاخانلو در قزوین

وزیر نیرو گفت: برای سد بالاخانلو ۲۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار صورت گرفت و قرار بر این شد پیمانکار تا دهه فجر این سد را آبگیری کند و در صورت کمبود اعتبار، تامین اعتبار صورت گیرد. در مورد آبرسانی سد بالاخانلو نیز مقرر شد ماه آینده مناقصه تعیین پیمانکار انجام و این خط احداث شود تا آب به دست مصرف کننده برسد.