جمع آوری 2 هزارتن زباله از سدهای كرج و لتیان جهت بهبودی آب شرب ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

جمع آوری 2 هزارتن زباله از سدهای كرج و لتیان جهت بهبودی آب شرب

مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران با تاكید بر اینكه كیفیت آب سد‌ها و رودخانه‌های تهران با شیب ملایم رو به بهبودی است، گفت: پارسال از2 سد امیركبیر و لتیان 2 هزار تن زباله جمع آوری شده است.