وزیر نیرو: بهره‌برداری ایران و آذربایجان از ارس الگویی برای دیگر کشورها‌ است ۱۶ تیر ۱۴۰۱

وزیر نیرو: بهره‌برداری ایران و آذربایجان از ارس الگویی برای دیگر کشورها‌ است

وزیر نیرو گفت: نوع همکاری دو کشور در مسئله رود ارس بسیار مناسب بوده و می‌تواند از لحاظ بهره‌برداری و مسائل زیست محیطی برای دیگر کشورها نیز الگو باشد.