داخلی‌سازی ۹۰ درصدی نیروگاه و برق‌رسانی به شبکه سراسری ۱۰ تیر ۱۴۰۱
سد آزاد کردستان؛

داخلی‌سازی ۹۰ درصدی نیروگاه و برق‌رسانی به شبکه سراسری

معاون اجرایی سد آزاد کردستان گفت: نخستین نیروگاه برق آبی ۹۰ درصد ساخت داخل کشور در سد آزاد کردستان درحال برق‌رسانی به شبکه سراسری است.