از تاثیر مونسون بر ذخایر سدهای کارون تا رهاسازی آب برای نخیلات ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد:

از تاثیر مونسون بر ذخایر سدهای کارون تا رهاسازی آب برای نخیلات

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از رهاسازی ۵۲ میلیون مترمکعب آب برای نجات نخیلات آبادان و خرمشهر از تشنگی خبر داد.