سدهای کشور چقدر آب دارند؟ ۱۹ تیر ۱۴۰۱
با گذشت ۲۹۰ روز از سال آبی؛

سدهای کشور چقدر آب دارند؟

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن ۲۹۰ روز از سال آبی، تا ۱۸ تیرماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۴.۵۹میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۴ درصد کاهش است.

ذخایر آب سدهای کشور به ۲۵.۰۷ میلیارد مترمکعب رسید ۱۲ تیر ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور:

ذخایر آب سدهای کشور به ۲۵.۰۷ میلیارد مترمکعب رسید

آمارها نشان می‌دهد با سپری شدن ۲۸۳ روز از سال آبی، میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۵.۰۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۴ درصد کاهش است.

نزدیک شدن ایران به تشنگی ۱۶ تیر ۱۳۹۹

نزدیک شدن ایران به تشنگی

در حالی میزان مصرف آب در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش‌ یافته که موجودی آب سدهای کشور پنج درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

کاهش ۴ درصدی موجودی آب مخازن سدهای کشور ۰۵ تیر ۱۳۹۹

کاهش ۴ درصدی موجودی آب مخازن سدهای کشور

میزان موجودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۹۸) تا پایان خردادماه به ۳۸ میلیارد و ۴۴ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال چهار درصد کاهش داشته است.