۱۴ مرداد ۱۴۰۱

افزایش موجودی آب سدهای هرمزگان

سدهای هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۰) تا ۸ مردادماه بالاترین رشد آب موجود را دارند که از میان آنها سد شمیل و نیان رشد ۲۳۶ درصدی نسبت به سال آبی پارسال (ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) را تجربه کرده است.