استفاده از سدهای لاستیکی در ایران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

استفاده از سدهای لاستیکی در ایران

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در ایران پتانسیل زیادی خصوصا در مناطق پرآب مانند گیلان، برای استفاده از سدهای لاستیکی وجود دارد.