حجم آب سدهای خراسان رضوی به ۴۵۴ میلیون متر مکعب رسید ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
مدیر بهره‌برداری سدهای آب شرب مشهد:

حجم آب سدهای خراسان رضوی به ۴۵۴ میلیون متر مکعب رسید

مدیر بهره‌برداری سدهای آب شرب مشهد گفت: حجم آب ذخیره در پشت سدهای خراسان رضوی تا این مقطع از سال آبی جاری ۴۵۴ میلیون متر مکعب است. این رقم در سال گذشته ۶۳۳ میلیون متر مکعب بوده است.