گرد و خاک؛ ارمغان منافع ملی ترکیه برای همسایگان/ هورالعظیم منشا ریزگرد می‌شود ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

گرد و خاک؛ ارمغان منافع ملی ترکیه برای همسایگان/ هورالعظیم منشا ریزگرد می‌شود

شاید یکی از اهداف سیاسی در پشت طرح گاپ که سیاستمداران ترکیه برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند فروش آب و برق به کشورهای منطقه باشد، تخریب محیط زیست را برای همسایگان به ارمغان خواهد آورد.