عطش “الغدیر” بیشتر شد ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

عطش “الغدیر” بیشتر شد

مدیر امور بهره برداری از سد الغدیر ساوه از کاهش حجم آب ذخیره شده در دریاچه این سد نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.