جزئیات توافق ایران و آذربایجان برای تکمیل ۲ سد ۱۷ تیر ۱۴۰۱
یک مقام مسئول اعلام کرد؛

جزئیات توافق ایران و آذربایجان برای تکمیل ۲ سد

مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو گفت: توافقات خوبی از نظر اجرایی و مالی بین ایران و آذربایجان برای تکمیل اجرای پروژه‌های مشترک روی رودخانه مرزی ارس صورت گرفت.