اختصاص یارانه انرژی نیازمند بسترسازی دولت است ۲۲ مهر ۱۳۹۹

اختصاص یارانه انرژی نیازمند بسترسازی دولت است

برای صدور و توزیع کارت انرژی بین مردم دولت،مجلس و حتی قوه قضائیه باید در راستای هم حرکت کنند تا شاهد توزیع عادلانه کارت انرژی بین خانواده‌های ایرانی باشیم تا یک ایرانی با یک کارت انرژی بتواند هزینه‌های مربوط به آب،برق،گاز و حتی سوخت را شارژ و حتی پرداخت نماید.