سخنگوی وزارت امور خارجه: لغو تحریم‌ ایران به نفع حوزه تأمین انرژی کشورهای اروپایی است ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

سخنگوی وزارت امور خارجه: لغو تحریم‌ ایران به نفع حوزه تأمین انرژی کشورهای اروپایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: معتقدیم لغو تحریم‌های ظالمانه نه‌تنها به نفع دولت و ملت ایران، بلکه به نفع منطقه و اقتصاد جهانی است و در حوزه تأمین انرژی نیز به سود کشورهای اروپایی خواهد بود.

سال ۱۴۰۰ در حوزه ارتقای تجارت نفتی و غیرنفتی نمره قابل قبولی داشتیم ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
سخنگوی وزارت امور خارجه:

سال ۱۴۰۰ در حوزه ارتقای تجارت نفتی و غیرنفتی نمره قابل قبولی داشتیم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کارنامه دیپلماسی در سالی که گذشت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها و تأمین منافع مردم، ارتقای تجارت و مراودات اعم از نفتی و غیرنفتی و تأمین نیازهای اولیه مردم کارنامه قابل قبولی است.