احتمال بازگشت خاموشی‌ها در روزهای گرم سال ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان مطرح کرد؛

احتمال بازگشت خاموشی‌ها در روزهای گرم سال

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه اکنون برنامه‌ای برای اعمال خاموشی‌ مشترکان خانگی نداریم، گفت: برنامه مدیریت بار و مصرف صنایع اصفهان از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد.