جدال اقتصاد و کرونا بر سر نفت ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فراورده های نفتی گران شد

جدال اقتصاد و کرونا بر سر نفت

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در حال حاضر قیمت فراورده‌های نفتی و پتروشیمی افزایش نسبی یافته است و می‌توان نسبت به بهبود وضعیت این بازار امیدوار بود.