داستان ستاره خلیج فارس، از ادعا تا واقعیت ۲۶ آذر ۱۳۹۸

داستان ستاره خلیج فارس، از ادعا تا واقعیت

آنچه از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سال ۹۲ به دولت یازدهم تحویل داده شد، نه واحدهای مهم و کلیدی فرآیندی، بلکه مجموعه‌ای از آبگیر، ‌مخازن، ساختمان‌های اداری و خطوط لوله بود، اما وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم، با طراحی و تکمیل واحد چهارم، ظرفیت خوراک میعانات گازی این پالایشگاه را به ۴۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.