خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس – مهرآران تا پایان سال تکمیل می‌شود ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس – مهرآران تا پایان سال تکمیل می‌شود

مجری گستره یک طرح خط لوله بندرعباس - سیرجان - رفسنجان در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت گفت: گستره یک طرح احداث خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس - سیرجان - رفسنجان تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.