رسوخ نانو در حوزه انرژی| فناوری نانو در عرصه انرژی تا چه حدی حمایت می‌شود؟ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

رسوخ نانو در حوزه انرژی| فناوری نانو در عرصه انرژی تا چه حدی حمایت می‌شود؟

تولید و مصرف انرژی بهینه و در نتیجه عدم نیاز به انتقال انرژی در مسافت‌های زیاد، می‌تواند میزان ساخت و ساز، نگهداری و تعمیرات مورد نیاز در چرخه انرژی را کاهش دهد و در نتیجه هزینه انرژی مصرفی به شدت کاهش یابد.