۲۹۶۶ پرونده فرآورده نفتی صادراتی در سال ۱۴۰۰ بررسی شده است ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
دبیر کارگروه تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی استان مرکزی:

۲۹۶۶ پرونده فرآورده نفتی صادراتی در سال ۱۴۰۰ بررسی شده است

دبیر کارگروه تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی استان مرکزی گفت: سال گذشته 2 هزار و 966 پرونده به این کارگروه ارجاع شده است.