کم انرژی ولی مفید برای کرونا! ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

کم انرژی ولی مفید برای کرونا!

سبزی‌ها چگالی انرژی پایینی دارند، از این رو گنجاندن این گروه از موادغذایی در وعده‌های اصلی و میان وعده‌ها خطر اضافه وزن و چاقی را کاهش می‌دهد.