تولید روزانه نفت اوپک ۵۷ هزار بشکه افزایش یافت/ افزایش ۷ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک

تولید روزانه نفت اوپک ۵۷ هزار بشکه افزایش یافت/ افزایش ۷ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

تولید نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر اساس تازه‌ترین گزارش این سازمان در ماه آوریل (فروردین‌ماه – اردیبهشت‌ماه) با افزایش ۵۷ هزار بشکه‌ای از ۲۸ میلیون بشکه در روز گذشت.