نخستین سمینار « EXCAMP؛ رویداد امنیت سایبری» ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

نخستین سمینار « EXCAMP؛ رویداد امنیت سایبری»

نخستین سمینار« EXCAMP؛ رویداد امنیت سایبری» توسط شرکت صنایع پتروشیمی سبلان برگزار شد.

حملات  سایبری به ربات‌های صنعتی! ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

حملات سایبری به ربات‌های صنعتی!

حملات سایبری در محیطهای صنعتی ممکن است پیامدهای وخیمی از جمله توقف فعالیت تولیدی، خسارت فیزیکی، آسیب محیط زیستی و آسیب یا تلفات انسانی را به همراه داشته باشد.