صالحی: در حال نصب یک هزار سانتریفیوژ IR2m هستیم/ تولید ۱۷ تا ۲۰ گرم اورانیوم ۲۰ درصد در هر ساعت ۱۶ دی ۱۳۹۹

صالحی: در حال نصب یک هزار سانتریفیوژ IR2m هستیم/ تولید ۱۷ تا ۲۰ گرم اورانیوم ۲۰ درصد در هر ساعت

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی الحمدالله رو به گسترش است. این فعالیت‌ها مستلزم آن است که ما نیروی جوان جذب کنیم، همانطور که تعدادی از نیروها بازنشسته می‌شویم نیروهای جوان وارد می‌شود و سالانه چند صد نیروی جدید جذب می‌کنیم تا توازنمان برقرار باشد و نوید می‌دهم سازمان با قوت و قدرت در حال پیشرفت است و هیچ بخشی از سازمان راکد نبوده است.