باید زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی واگذار شود|اجرای طرح کهاب با همکاری دانش‌بنیان‌ها ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
در گفتگو با نبض انرژی؛

باید زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی واگذار شود|اجرای طرح کهاب با همکاری دانش‌بنیان‌ها

رئیس انجمن کارفرمایان شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی، گفت: تا زمانی که زنجیره تامین و توزیع به بخش خصوصی واگذار نشود و امنیت برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه صورت نگیرد، توسعه جایگاه‌های سوخت اتفاق نخواهد افتاد.