بررسی پیش‌بینی‌های بارندگی 3 ماه آتی در استان خوزستان ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

بررسی پیش‌بینی‌های بارندگی 3 ماه آتی در استان خوزستان

در دومین جلسه بررسی سامانه­‌های بارشی حوضه­‌های آبریز منتهی به استان خوزستان، ملاحظات تهیه ساز و کار پیش­‌بینی­‌های کوتاه مدت بارندگی طی سه ماهه آتی در این حوضه­‌های آبریز بررسی شد