روزنه های هک شبکه برق ایران شناسایی شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

روزنه های هک شبکه برق ایران شناسایی شد

راهبری و پایش شبکه اصلی برق کشور از طریق مرکز کنترل ملی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران اجرا می­شود. این فرایند به روش سلسله مراتبی و با کمک مراکز کنترل لایه‌های پایین‌تر انجام می­پذیرد. از جمله اصلی‌ترین ابزارهای مورد استفاده در مراکز کنترل برق، سامانه (SCADA/EMS) محسوب می‌شود.