استفاده از ظرفیت‌های سامانه «شاد» در زمینه محیط‌ زیست ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

استفاده از ظرفیت‌های سامانه «شاد» در زمینه محیط‌ زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می‌تواند حامی اصلی محیط زیست باشد، بر استفاده از ظرفیت‌های سامانه «شاد» در زمینه محیط‌ زیست تاکید کرد.