مدیریت پسماندهای صنعتی جزیی از فرآیند تولید است ۱۳ تیر ۱۴۰۱
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم:

مدیریت پسماندهای صنعتی جزیی از فرآیند تولید است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: مدیریت پسماندهای صنعتی جزیی از فرآیند تولید بوده و واحدهای تولیدی و صنعتی باید نسبت به این مسأله، تعهد و برنامه‌ریزی دایمی داشته باشند.