فراخوان ثبت نام متقاضیان سوخت در سامانه سوخت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام متقاضیان سوخت در سامانه سوخت

طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متقاضیان سوخت می‌توانند در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی ثبت‌نام کنند.