اولین سامانه بومی پیش‌بینی تقاضای برق در کشور راه‌اندازی شد ۱۵ تیر ۱۴۰۱

اولین سامانه بومی پیش‌بینی تقاضای برق در کشور راه‌اندازی شد

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی شریف موفق به راه‌اندازی اولین سامانه بومی پیش‌بینی تقاضای برق در کشور شده است.