ظرفیت انتقال روزانه گاز کشور به بیش از ۸۸۰ میلیون مترمکعب می‌رسد ۱۲ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

ظرفیت انتقال روزانه گاز کشور به بیش از ۸۸۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ضمن معرفی پروژه‌های در حال اجرای این شرکت، اعلام کرد که ظرفیت انتقال روزانه گاز شیرین کشور امسال به بیش از ۸۸۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.