توسعه پالایشگاه‌های بخش خصوصی مدنظر زنگنه نیست ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

توسعه پالایشگاه‌های بخش خصوصی مدنظر زنگنه نیست

سالاری گفت: قانون احداث و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها ایرادات کارشناسی دارد. زنگنه همواره با استناد به قانون، پالایشگاه‌سازی را وظیفه بخش خصوصی می‌دانست.