ساعت کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می‌گردد ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ساعت کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می‌گردد

سخنگوی صنعت برق گفت: طبق مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات و موسسات از سوم شهریور به روال عادی بازمی‌گردد.